Αναδρομή στο αρχείο του αγώνα

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ: Δεύτερη Συνάντηση της Υπουργού με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην ΝΑ Αττική

Αθήνα, 4 Μαΐου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη συνάντηση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, με τους εκπροσώπους του Δήμου Λαυρεωτικής στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Νοτιοανατολική Αττική.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Λαυρεωτικής παρουσίασαν τις σκέψεις τους σχετικά με την τεχνολογία της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων, το χώρο κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ καθώς και για την ποσότητα των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ, αφού τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο απώλειας κοινοτικών πόρων, εξήγησε ότι για το ΥΠΕΚΑ τα βασικά ζητήματα είναι:

· Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της ΝΑ Αττικής με συνδυασμό ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επεξεργασίας και αξιοποίησης σε σύγχρονα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων και ασφαλή ταφή των υπολειμμάτων.
· Η διασφάλιση ότι όλα τα απαιτούμενα έργα και οι δραστηριότητες θα τεθούν σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, η Υπουργός ΠΕΚΑ διαβεβαίωσε ότι οι σκέψεις που κατέθεσε ο Δήμος Λαυρεωτικής θα εξετασθούν αρμοδίως και αναμένει την έγγραφη υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: